Cím / Adresse:
Országos Széchényi Könyvtár,
Budavári Palota, F épület, 1827 Budapest
Tel./Fax: (36-1) 487-86-33
Tel.: (36-1) 487-86-34

A kutatócsoport Hírek Munkatársak Kutatási témák Publikációk Partnereink

A kutatócsoport története és feladatai: A Fragmenta Codicum Kutatócsoportot Mezey László professzor alapította 1974-ben az Eötvös Collegiumban. 1984 és 2003 között Vizkelety András akadémikus, 2003-tól Madas Edit, 2017-től Sarbak Gábor áll az élén. Befogadóintézménye 2000-től az Országos Széchényi Könyvtár. 2007-ben egészült ki a 19. századi Könyv- és Sajtótörténeti Műhellyel, s vette fel az MTA-OSzK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport nevet.

A Fragmenta Műhely egy új forrásterület, a magyarországi könyvtárakban és levéltárakban fenmmaradt középkori latin kódextöredékek feltárására jött létre. Elsőrendű feladata fragmentumok és teljes kódexek tudományos feldolgozása, katalogizálása és az eredmények katalógusokban és tanulmányokban való közzététele. Az új forrásanyag lehetővé teszi középkori írásbeliségünk és könyvkultúránk jobb megismerését. A műhely tagjai rendszeresen részt vesznek az egyetemi oktatásban és a doktori programokban.


Hírek:

Tudományos konferencia az OSZK-ban a kutatócsoport munkatársainak részvételével 2019. november 21-22-én. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A konferencia programját itt lehet megtekinteni.


Megjelent két dolgozat a magyarországi gyűjteményekben őrzött kódextöredékekről.

Lauf Judit és Sarbak Gábor: Kódextöredékek Vácott. In: Boros István, Takács László (szerk.): Hármas Törekvés. A váci katolikus papság és értelmiség identitáskeresése a 18–19. században, Bp. 2018. 31–53.

Hende Fanni: Az Országos Levéltár Mohács előtti gyűjteményében található kódextöredékek. Turul 91 (2018) 2. 68–80.A Corvina könyvtár budai műhelye című OSZK kiállítás szakmai zárórendezvényére február 7-én 17 órakor kerül sor, melynek keretében a téma legavatottabb ismerői találkoznak, és a 15-16. század könyvkultúrájának tágabb kontextusába helyezve vitatják meg a corvinák kutatásának lehetséges jövőbeli útjait.

A beszélgetés résztvevői:
Békés Enikő, Lauf Judit, Madas Edit, Mikó Árpád, Monok István, Pajorin Klára, Pócs Dániel, Rozsondai Marianne, Sarbak Gábor, Szörényi László tudományos kutatók és Zsupán Edina, a kiállítás kurátora.
Moderátor: Földesi Ferenc, különgyűjteményi igazgató

Időpont: 2019. február 7., 17 óra
Helyszín: Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Budavári Palota, F épület

A rendezvény plakátját itt lehet megtekinteni.Mezey László emlékkonferencia születése 100 éves fordulóján az Eötvös Collegiumban (1118 Budapest, Ménesi út 11–13), 2018. december 5-én, délután kettő órakor. A konferenciát követően este hat órakor emlékmise a budapesti Egyetemi templomban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A konferencia programja itt megtekinthető.


Munkatársak:
A kutatócsoport vezetője:
Sarbak Gábor DSc, OSZK tudományos munkatársA kutatócsoport korábbi vezetői:
Mezey László     (1974–1984)
Vizkelety András   (1984–2003)
Madas Edit       (2003–2017)
A Fragmenta Codicum Műhely tagjai:
Madas Edit, akadémikus, kutatóprofesszor
Vizkelety András, akadémikus, kutatóprofesszor
Lauf Judit, MTA tudományos munkatárs
Boreczky Anna, művészettörténész, OSZK tudományos munkatárs
Zsupán Edina, OSZK tudományos munkatárs
Kisdi Klára, MTA tudományos munkatárs
Hende Fanni, MTA tudományos munkatárs
Korondi Ágnes, OSZK tudományos munkatárs
Külső munkatársak:
Körmendy Kinga, kodikológus
Szalai Veronika, restaurátor


Kutatási témák:


Megjelent katalógusaink:


Publikációk:

Mezey László munkássága
Vizkelety András publikációi
Madas Edit publikációi
Sarbak Gábor publikációi
  Sarbak Gábor: A magyarországi kódextöredékek kutatása
  Sarbak Gábor: Válogatott irodalomjegyzék a töredékekhez
  Gyöngyösi Gergely OSPPE: Epitoma és Directorium (latinul, magyarul és németül)
Lauf Judit publikációi
Boreczky Anna publikációi
Zsupán Edina publikációi
Korondi Ágnes publikációi
Körmendy Kinga publikációi
Kisdi Klára publikációi
Hende Fanni publikációi


Partnereink:

MTA BTK Zenetudományi Intézet
MTA BTK Művészettörténeti Intézet
MTA BTK Irodalomtudományi Intézet
MTA-ELTE-PPKE Ókortudományi Kutatócsoport
ELTE BTK
PPKE BTK
L'Institut de recherche et d'histoire des textes (IRHT)
Institut für Mittelalterforschung der ÖAdW, Abteilung Schrift- und Buchwesen
Comité International de la Paléographie Latinewebsite counter
Utolsó frissítés / letzte Änderung: 2019-11-28 free counter