Cím / Adresse:
Országos Széchényi Könyvtár,
Budavári Palota, F épület, 1827 Budapest
Tel./Fax: (36-1) 487-86-33
Tel.: (36-1) 487-86-34

A kutatócsoport Munkatársak Kutatási témák Publikációk Partnereink

A kutatócsoport története és feladatai: A Fragmenta Codicum Kutatócsoportot Mezey László professzor alapította 1974-ben az Eötvös Collegiumban. 1984 és 2003 között Vizkelety András akadémikus, 2003-tól Madas Edit, 2017-től Sarbak Gábor áll az élén. Befogadóintézménye 2000-től az Országos Széchényi Könyvtár. 2007-ben egészült ki a 19. századi Könyv- és Sajtótörténeti Műhellyel, s vette fel az MTA-OSzK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport nevet.

A Fragmenta Műhely egy új forrásterület, a magyarországi könyvtárakban és levéltárakban fenmmaradt középkori latin kódextöredékek feltárására jött létre. Elsőrendű feladata fragmentumok és teljes kódexek tudományos feldolgozása, katalogizálása és az eredmények katalógusokban és tanulmányokban való közzététele. Az új forrásanyag lehetővé teszi középkori írásbeliségünk és könyvkultúránk jobb megismerését. A műhely tagjai rendszeresen részt vesznek az egyetemi oktatásban és a doktori programokban.


Munkatársak:
A kutatócsoport vezetője:
Sarbak Gábor, DSc
A Fragmenta Codicum Műhely tagjai:
Madas Edit, akadémikus
Nobilisné Lauf Judit, MTA tudományos munkatárs
Vizkelety András, akadémikus, kutatóprofesszor
Körmendy Kinga, kodikológus, tudományos munkatárs
Boreczky Anna, művészettörténész (OSZK)
Kisdi Klára, MTA tudományos munkatárs
Hende Fanni, MTA tudományos munkatárs
Korondi Ágnes, OSZK tudományos munkatárs
Külső munkatársak:
Szalai Veronika, restaurátor
Szendrei Janka, DSc, zenetörténész
Wehli Tünde, CSc, művészettörténész


Kutatási témák:


Megjelent katalógusaink:


Publikációk:
Vizkelety András publikációi
Madas Edit: Trente ans de recherches en Hongrie sur les fragments des manuscrits médiévaux
Madas Edit publikációi
Madas Edit: Fragmenta codicum in bibliothecis Hungariae. Egy középkori forrásterület rendszeres feltárásáról
Nobilisné Lauf Judit publikációi
Boreczky Anna publikációi
Korondi Ágnes publikációi
Körmendy Kinga publikációi
Kisdi Klára publikációi
Hende Fanni publikációi
Sarbak Gábor: A magyarországi kódextöredékek kutatása
Sarbak Gábor: Válogatott irodalomjegyzék a töredékekhez
Sarbak Gábor publikációi
Gyöngyösi Gergely OSPPE: Epitoma és Directorium (latinul, magyarul és németül)


Partnereink:
MTA Zenetudományi Intézet
MTA Művészettörténeti Intézet
MTA Irodalomtudományi Intézet
MTA Ókortudományi Kutatócsoport
ELTE BTK
PPKE BTK
L'Institut de recherche et d'histoire des textes (IRHT)
Institut für Mittelalterforschung der ÖAdW, Abteilung Schrift- und Buchwesen
Comité International de la Paléographie LatineUtolsó frissítés / letzte Änderung: 2018-01-31