Kisdi Klára bibliográfiája (2012. január)

 

Monográfia:

Egy rejtélyes középkori enciklopédia. Virgilius Grammaticus: Kivonatok és levelek. Argumentum 2010.

 

Fordítások latin és ógörög nyelvből:

1. Pál apostol cselekedetei, in: Az apostolok csodálatos cselekedetei (Apokrif iratok). Szerk.: Adamik Tamás; Budapest 1996, 79–101. (Valamint a teljes kötet lektorálása.)

2. A Megváltó születésének arab evangéliuma, in: Csodás evangéliumok (Apokrif iratok). Szerk.: Adamik Tamás; Budapest 1996, 25–46.

3. A Boldogságos Szűz Mária elköltözése. A, B., in: Apokalipszisek (Apokrif iratok). Szerk.: Adamik Tamás; Budapest 1997, 109–121.

4. Barnabás levele, in: Apokrif levelek (Apokrif iratok). Szerk.: Adamik Tamás; Budapest 1999, 92–109.

5. Órigenész: Az imádságról és a vértanúságról (Ókeresztény írók XIV. kötet); Budapest 1997.

6. Római történelem. Szöveggyűjtemény. Szerk.: Borhy László. 1.27; 2.31; 3.12; 3.25; 3.36; 3.39; 3.72; 4.2.22–23; 4.2.26; 4.4.22–23; 4.6.35–36; 5.1.33–34; 5.2.1; 5.2.11; 5.2.13; 5.2.18; 5.2.23. szemelvény; Budapest 1998.

7. Szent István király nagyobbik legendája; Szent István király kisebbik legendája; Hartvik: Szent István király legendája, in: Az államalapítás korának írott forrásai. Szerk.: Kristó Gyula; Szeged 1999, 68–343.

8. Szent Szalóme legendája, in: Legendák és csodák. Szentek a magyar középkorból II. Szerk.: Madas Edit és Klaniczay Gábor; Budapest 2001, 91–117.

9. Amman, Jost: Gynaeceum, avagy asszonyok szemléje (Reprint kiadás); Kossuth 2005.

10. Szent László király legendája, in: Írott források az 1050-1116 közötti magyar történelemről. Szerk. Makk Ferenc és Thoroczkay Gábor; Szeged 2006, 342–362.

11. Pseudo-Plutarchos: A tíz szónok életrajza. Közreadja Szepessy Tibor; Antik Tanulmányok L (2006), 145–219. (146: Andokidés életrajzát görögből fordította Kisdi Klára).

 

Szócikkek szerkesztése:

A Magyarországi Középkori Latinság Szótára V. kötetében (I). Szerk.: Szovák Kornél; Budapest 1999, 295–309.; 393–396.; 408–418.

 

Szerkesztés, név- és tárgymutató összeállítása:

Adamik Tamás: Római irodalom a késő császárkorban; Budapest 1996.

 

Recenziók:

Vivien Law: Wisdom, Authority and Grammar in the seventh Century – Decoding Virgilius Maro Grammaticus; Antik Tanulmányok XLI/1-2 (1997), 214-5.

Virgilius Maro Grammaticus: Opera omnia (Ed. by B. Löfstedt, Bibliotheca Teubneriana 2003. 270 p.); Acta antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. XLIII (2003/3-4), 497-500.